се одржа свечена академија на која воедно беа доделени награди,благодарници, признанија и плакети на ученици, поединци, компании и организации кои посебно се истакнале или дале посебен придонес кон заедницата