Свети Николе место со најголеми инвестиции во државата во производство на т.н. зелена енергија

Одржана средба со фирмите кои ќе инвестираат во изградба на фотоволтаични централи со капацитет од 25 мегавати електрична енергија.
На средбата присуствуваа и претставници од Владата, Министерството за економија и Министерството за животна средина , како и претставници на ЕВН.
Ги договоривме наредните чекори со цел побрзо започнување на реализација на претстојните инвестиции.
Со ова, општина Свети Николе ќе биде место со најголеми инвестиции во државата во производство на т.н. зелена енергија во вредност од 15 милиони евра.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora