Свети Николе-прва општина во земјата која пристапи кон глобалната иницијатива #OGPLocal за локални владини партнерства.

Чест и задоволство ни е да ја видиме општина Свети Николе и ГИЖ Свети Николе на листата на избрани општини во #OGPLocal на @ opengovpart Локалната самоуправа игра клучна улога во локалното отворено владино партнерство со тоа што е поблизу до народот и обезбедува клучни услуги за кои е потребна ефективна и одговорна локална власт.Како појаснување #OGPLocal е глобална иницијатива во која Владите и граѓанските организации задно градат поотворено и потранспарентно општество за сите граѓани.Република Северна Македонија пристапи кон оваа иницијатива од 2011 година а општина Свети Николе е прва општина од земјата која пристапува кон иницијативата за локални владини партнерства во партнерство со ГИЖ Свети Николе.

https://bit.ly/3jbYxU4

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora