“СВЕТИ НИКОЛЕ ВО РОЗЕВО”

Свети Николе се обои во розево и одржа  културно-уметнички настан со прошетка низ градот вклучувајќи се во кампањата за борба против ракот на дојка, под слоганот “СВЕТИ НИКОЛЕ ВО РОЗЕВО”. Настанот беше организиран од КЕМ Свети Николе, Координаторката за еднакви можности во општина Свети Николе, Актив на жени пензионерки, ОЖО Свети Николе, локалните училишта и активите на жени од политичките партии на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora