Светски ден на лицата со хендикеп

Светскиот ден на лицата со хендикеп во Дневниот центар за лица со посебни потреби во Свети Николе , беше одбележан со пригодна свеченост. Претставници од советот на Општината го посетија центарот и на штитениците им доделија пригодни подароци. Дневниот центар на лицата со посебни потреби во Свети Николе дел од средствата ги добива од хунамитрани донации и е отворен за секаква соработка со компании и физички лица.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora