Тампонирање на улици во с.Црнилиште

Тампонирање на улици во с.Црнилиште со гребен асфалт. 26037951_1946179225411807_1040258804_o 26038015_1946177922078604_911397408_o 26056509_1946179112078485_249303766_n 26061104_1946178452078551_1106415442_o 26062845_1946178075411922_1132088893_o 26104817_1946178388745224_621286261_o

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora