Училиштата подготвени за прием на учениците

Општинските основни и средни училишта се подготвени за почетокот на новата учебна година, која  започнува на 3 септември. Во ООУ„Кирил и Методиј“ во Свети Николе  целосно се реконструирани две училници  наменети за првачињата кои ќе седнат во училишните клупи. Во училниците поставена е нова бетонска подлога и ламинантен под. Повеќе кабинети се варосани и уредени, како и просториите за наставниците.Во ООУ „Даме Груев“ во село Ерџелија,  се врши реконструкција на електричната инсталација  и осветлувањето, кои се стари и дотраени и не одговараат на современите   стандарди. Со поставувањето на нови штедливи лед светилки  се создаваат  услови за следење на наставата и во попладневните и вечерните часови, па учениците без проблем ќе можат да ги   следат предавањата  на наставниците и полесно да го совладуваат градивото предвидено со наставната програма.

02_1

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora