Успешна акција „Македонија без отпад 2014“

Неколку стотини граѓани, вработени во администрацијата, просветни работници, членови на невладини организации и граѓански здруженија од Свети Николе, учествуваа на акцијата „Македонија без отпад 2014“, што се одржа во саботата во новиот градски парк и на повеќе други локации во општината. Како што истакна градоначалникот Зоран Тасев, вакви акции се потребни во текот на целата година, за подигнување на свеста на граѓаните и одржување на чиста животна средина.

Otpad (3) (Copy) Otpad (1) (Copy) Otpad (2) (Copy) Otpad (1) (Copy) Otpad (5) (Copy) Otpad (4) (Copy) Otpad (3) (Copy)

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora