Успешно реализирана акцијата Македонија земја на розите

Македонија земја на розите,   мото  под кое  во сите градови низ државата се одбележа Денот на  пролетта. Во градскиот парк  во Свети Николе, вработените во локалната самоуправа засадија  неколку стотини садници рози. Акцијата ја подржаа и поголем број институции и училишта.

 

rozi (6) rozi (5) rozi (4) rozi (3) rozi (2)

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora