Увид во новата зграда наменета за 48 фамилии од социјално ранливи категории на граѓани во Свети Николе

Заедно со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и претставници на АД СДП е извршен увид во новата зграда наменета за 48 фамилии од социјално ранливи категории на граѓани во Свети Николе, во кои има и станови предвидени за лица со посебни потреби.
Градбата на истата започна во јануари 2020 и истата е завршена пред крајниот рок предвиден за градба .
Со реализација на овој капитален објект во нашата општина решаваме горчлив проблем за ова посебна категорија на граѓани.
По извршениот технички прием, овој месец е предвидено распишување на конкурс за доделување на становите кој јавно ќе биде објавен .

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora