Започна реконструкцијата на фонтаната во градскиот парк

Започна реконструкцијата на фонтаната во градскиот парк. Општина Свети Николе направи проект за реконструкција на истата и ќе вложи дополнителни 2.385.000 денари со цел истата да ја стави во функција.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora