Завршена е реконструкцијата на тоалетите во Детска градинка Рахилка Гонева – Клон 2

Завршена е реконструкцијата на тоалетите во Детска градинка Рахилка Гонева – Клон 2.Со сопствени парични средства , во износ од 1.600.000 денари после 40 години се враќа сјајот на градинката и се подобруваат условите за престој во истата.Се продолжува со нови инвестиции во градинката , замена на прозори во Клон-1 со цел подобрување на енергетската ефикасност и условите за дечињата и повторно со сопствени парични средства.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora