Заврши изградбата на двете улици „Крсте Мисирков“ и „Младинска“ во должина од 1720 метри

Заврши изградбата на двете улици „Крсте Мисирков“ и „Младинска“ во должина од 1720 метри кои ги поврзуваат населбите „Поглед“ и „Бел Камен“.  Инаку на овие две улици покрај асфалтниот слој на коловозот целосно се заменети водоводната и канализационата мрежа, а поставена е и нова атмосферска канализација.

mladisnka-asfalt-2

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora