Заврши ноќниот турнир во мал фудбал

26.07.2018 Заврши ноќниот турнир во мал фудбал, првото место го освои екипата ЛОРД од Штип, второ место освои екипата Микивел од Велес и третото место и припадна на екипата Мацатафи од Свети Николе.

За најдобар играч на турнирот беше прогласен Никола Стојковиќ од Свети Николе,

Најдобар голман Благоја Митев од Штип,

За најдобар стрелец беше прогласен Кирил Ивановски од Велес.

IMG_0617 IMG_0687 IMG_0696 IMG_0699 IMG_0733 IMG_0771 IMG_0793 IMG_0872 IMG_0944 IMG_0965 IMG_0984 IMG_0987 IMG_1008

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora