Извештај од самоевалуација за ООУ Кирил и Методиј-Свети Николе за периодот од 2017 до 2019 година

[pdf-embedder url=”http://svetinikole.gov.mk/wp-content/uploads/SAMOEVALUATSIJA-2017-2019.pdf” title=”САМОЕВАЛУАЦИЈА 2017-2019″] ИЗВЕШТАЈ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 2017-19

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora