Јавен повик

За прибирање на барања за користење на средства од Буџет на Општина Свети Николе за 2023 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации и спортски клубови и други форми на здружување во областа на спортот.

Формуларот за аплицирање може да го најдете на следниот линк

народен музеј

bylazora