Јавен повик за користење средства од буџет на Општина Свети Николе

[pdf-embedder url=”http://svetinikole.gov.mk/wp-content/uploads/javen-povik-za-koristenje-na-sredstva.pdf” title=”javen povik za koristenje na sredstva”]

 

Симнете –

Формулар за аплицирање

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora