Најнови објави

 • Bylazora

  The archeological site, in the village Knezje , widely regarded by modern archaeologists to be the legendary city Bylazora capital of Paionians , people who settled ancient Macedonia before the…

 • Била Зора

  Наоѓалиштето, кај селото Кнежје, нашироко се смета од модерните археолози дека е легендарниот град Билазора, главниот град на Паjонците, луѓе кои ја населиле античка Македонија пред доаѓањето на Македонците. Според…

 • Геоглиф

  На оддалеченост од околу 5 километри од Свети Николе, во непосредна близина на с. Црнилиште се наоѓа геоглиф со импозантни димензии. Должината на геоглифот изнесува некаде околу 85-90 метри, а…

 • Светски ден на лицата со хендикеп

  Светскиот ден на лицата со хендикеп во Дневниот центар за лица со посебни потреби во Свети Николе , беше одбележан со пригодна свеченост. Претставници од советот на Општината го посетија…

 • Одбележување на меѓународната кампања 16 дена активизам за борба против насилство врз жените“

  Меѓународниот ден за елиминирање на насилството врз жените се прославува низ целиот свет на 25 ноември, и воедно означува почеток на 16 Дена Активизам против родово-базирано насилство. По таа пригода…

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora