Соопштение за јавна расправа

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог план за Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. “1“ и “2“, Плански опфат меѓу ул.“Скопска“, “Карпошева“, “Јанко Глигоров“ – Свети Николе

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora