За пополнување на работни места со унапредување на 3 (три) административни службеници во Општина Свети Николе