Месец: м.г

  • 19-та Седница на Советот на Општина Свети Николе

    Дневен ред 19-та Седница на Советот на Општина Свети Николе

  • Кампања ,,Подај рака и промени живот, стани згрижувач”

    Кампањата ,,Подај рака и промени живот, стани згрижувач”, која е наменета за промоција на згрижување, а има за цел да се зголеми бројот на згрижувачки семејства во земјата, утре, Сабота,…

  • Јавен повик

    За прибирање на барања за користење на средства од Буџет на Општина Свети Николе за 2023 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации и…

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ