Седници на Совет

 • 16-та седница на Совет на Општина Свети Николе

  Шеснаесеттата   седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 30.12.  2013 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.           …

 • 15-та седница на Совет на Општина Свети Николе

  Петнаесеттата (итна)   седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 16.12.  2013 година (понеделник) со почеток во 17:30 часот во големата сала на Општина Свети Николе.…

 • 14-та седница на Совет на Општина Свети Николе

  Четиринаесеттата  седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 16.12.  2013 година (понеделник) со почеток во 16:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе. Д н е в е…

 • 13-та седница на Советот на Општина Свети Николе

  Тринаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 26.11.  2013 година (вторник) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе. Д н е в…

 • 12-та седница на Советот на Општина Свети Николе

  Дванаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 30. 10.  2013 година (среда) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.   Д н…

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora