Месец: м.г

 • Санирани 14 километри улици во селските населби

  Локалната самоуправа на општина Свети Николе големо внимание посветува на инфраструктурното уредување на   малите населени места, настојувајќи да ги подобри условите за живот на граѓаните. Изминативе неколку месеци градежна оператива…

 • 7-ма Седница на Советот на Општина Свети Николе

  Дневен ред 7-ма Седница на Советот на Општина Свети Николе

 • Соопштение

  Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15),член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”…

 • Обука за вонсудско решавање на спорови во постапка на медијација

  Во салата на локалната самоуправа на општина Свети Николе денеска се одржа обука за вонсудско решавање на спорови во постапка на медијација,  на која учествуваа претставници на локалната самоуправа, стопанственици,…

 • Крводарителска акција

  На дводневната акција за крводарување што ја спроведува Институтот за трансфузиологија на Македонија во организација на општинскиот Црвен Крст во Свети Николе Собрани се над 250 крвни единици. Инаку ова…

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ