Седници на Совет

 • 18-та седница на Совет на Општина Свети Николе

  Осумнаесеттата вонредна седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 06.02.  2014 година (четврток) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.…

 • 17-та седница на Совет на Општина Свети Николе

  Седумнаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 31.01.  2014 година (петок) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.  …

 • 16-та седница на Совет на Општина Свети Николе

  Шеснаесеттата   седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 30.12.  2013 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.           …

 • 15-та седница на Совет на Општина Свети Николе

  Петнаесеттата (итна)   седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 16.12.  2013 година (понеделник) со почеток во 17:30 часот во големата сала на Општина Свети Николе.…

 • 14-та седница на Совет на Општина Свети Николе

  Четиринаесеттата  седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 16.12.  2013 година (понеделник) со почеток во 16:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе. Д н е в е…

 • 13-та седница на Советот на Општина Свети Николе

  Тринаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 26.11.  2013 година (вторник) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе. Д н е в…

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora